DATE:
AUTHOR:
Ingar Hagen
RELATED ROADMAP ITEMS:
QR-ticket and scanner
News New features

QR billetter og scanner

DATE:
AUTHOR: Ingar Hagen
RELATED ROADMAP ITEMS: QR-ticket and scanner

Tappin lanserer nytt QR-billett og scanning system i Tappin 2.0.

Tappins nye QR-billett system er nå på plass og klart til bruk i Tappin 2.0.

Billetten er tilgjengelig når som helst.

Med Tappin QR-billett har deltakerne alltid sin billett tilgjengelig direkte fra web-app.

Send billetter også som e-post

Tappin QR-billett kan også distribueres via e-post. Sett inn billetten direkte i kommunikasjon med dine deltakere og la de skrive ut eller vise frem billetten direkte fra sitt e-post program på telefonen.

Enkel plattformuavhengig scanner

Tappin QR-scanner er plattformuavhengig og kan benyttes på mobiltelefon, nettbrett, mac eller PC.

Bildekontroll og adgangskontroll

Med Tappins nye QR-scanner vil du som arrangør også kunne gjøre en visuell kontroll av deltakerne gjennom vår billedkontroll. Har deltakerne profilbilde, vil dette dukke opp i scanneren for hver deltaker som scannes.

Dersom billetten allerede er scannet vil du få beskjed om at denne deltakeren allerede er scannet inn. Dermed har du full kontroll på hvem som kommer inn, og eventuelle billett kopier.

Enkel administrasjon

Administrasjonen av Tappin QR-billetter og scannere er enkel. Legg til de telefonene, pc'ene og nettbrettene du selv ønsker direkte fra administrasjonen. Skulle en scanner bli mistet kan man enkelt fjerne denne enheten fra listen, og man kan være sikker på at ingen "falske" innscanninger vil skje.

Manuell registrering

Har en deltaker ikke tilgang til sin QR-billett kan man manuelt registrere inn deltakeren direkte fra Tappin Administrasjonssystemet.

Powered by LaunchNotes